moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Nauczycielu mechaniki czas iść na praktyki


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza nauczycieli/ki oraz instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu kształcących w branży motoryzacyjnej w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz na bezpłatne praktyki w ramach projektu: „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Nauczyciele będą mieli możliwość odbycia 10 dniowej praktyki, która ma na celu wzbogacić i zaktualizować ich wiedzę, a także stworzyć im możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w branży motoryzacyjnej.  Praktyki odbywać się będą przez okres 10 dni roboczych w przedsiębiorstwach o wysokim potencjale technologicznym i organizacyjnym.
Projekt „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.  współfinansowanego w ramach PO KL działanie 3.4.3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji  255 osób kształcących w branży motoryzacyjnej z terenu całego kraju. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania wolnych miejsc w okresie od 02.2012 do II kwartału 2013 r. 

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby powyżej 45 roku życia.

Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 3055
Ostatnia aktualizacji: 2012.03.19 16:09