moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Spotkanie inauguracyjne

Zapraszamy Państwa na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się 1 czerwca 2012 r. w Warszawie. W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zgromadzonym osobom Projekt: jego podstawowe założenia, planowane działania i oferowane możliwości podniesienia kwalifikacji. Spotkanie będzie także okazją do skonsultowania założeń programów praktyk opracowanych przez ekspertów z nauczycielami/kami przedmiotów zawodowych, instruktorami/kami praktycznej nauki zawodu, przedstawicielami: pracodawców, organizacji pozarządowych, kuratoriów, szkolnictwa zawodowego, samorządów, itp

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania się na spotkanie (tel. 22 838 32 17 wew. 143, e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl ).  Liczba miejsc ograniczona.

 

Program spotkania

 

Spotkanie konsultacyjne ekspertów

W dniu 18.04.2012 r. ramach projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” odbyło się spotkanie konsultacyjne ekspertów, którzy będą opracowywali programy praktyk.

Na spotkaniu konsultacyjnym zespół ekspertów doprecyzował nazwy zawodów, do których będą tworzone programy praktyk. Ostateczne nazwy zawodów to:

  •  blacharz samochodowy,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • technik pojazdów samochodowych.

W czasie spotkania ustalono również datę spotkania inauguracyjnego, które odbędzie się 1 czerwca 2012 r. w Warszawie. W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zgromadzonym osobom sam Projekt: jego podstawowe założenia, planowane działania i oferowane możliwości podniesienia kwalifikacji. Spotkanie to będzie także okazją do skonsultowania
założeń programów praktyk z nauczycielami przedmiotów zawodowych, instruktorami praktycznej nauki zawodu, przedstawicielami pracodawców oraz organizacji pozarządowych, kuratoriów, szkolnictwa zawodowego, samorządów, itp..

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do zgłaszania się na spotkanie (tel. 22 838 32 17 wew. 143, mail motoryzacyjny@mirip.org.pl). Liczba miejsc ograniczona.
 

Rekrutacja nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu

Rozpoczynamy rekrutacje dla nauczycieli/ek instruktorów/ ek praktycznej nauki zawodu kształcących w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz do naszego projektu. Uczestnicy projektu będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach oferujących usługi związane z zawodem, w którym realizują proces kształcenia. Czas trwania praktyk to 10 dni roboczych. Praktyki mogą odbywać się w trybie ciągłym lub przerywanym po uzgodnieniu  i zaakceptowaniu planu praktyk przez Realizatora projektu jak i przedsiębiorstwo,  w którym odbywać się będą praktyki. Szkoły dzięki udziałowi w projekcie zyskają:

  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej;
  • zacieśnienie możliwości współpracy z firmami motoryzacyjnymi, która ułatwi odbycie praktyk przez uczniów;
  • wymiany doświadczeń w zakresie branży motoryzacyjnej;
  • możliwość odbywania praktyk przez uczniów;
  • wykorzystanie materiałów oraz programów doskonalenia zawodowego uzyskanych w ramach projektu do nauczania w szkole.

 

Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 3391
Ostatnia aktualizacji: 2012.05.25 14:32