moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Menu dodatkowe

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Wytyczne projektowe dla przedsiębiorców

 1. Do projektu zostanie zrekrutowanych minimum 16 przedsiębiorstw (co najmniej po jednym z województwa) mających odpowiednie nowoczesne zaplecze techniczne i potencjał.
 2. Rekrutacja przedsiębiorstw odbywać się będzie w trybie ciągłym poprzez ogłoszenia w prasie, Internecie (portale branżowe, strona internetowe projektu, itp.) i mailing, itp.
 3. Uczestnicy projektu mogą również sugerować przedsiębiorstwa, w których chcą odbywać praktyki.
 4. Przedsiębiorstwa zainteresowane organizacją praktyk, są zobowiązane do przesłania Realizatorowi Projektu wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 5. Wybór przedsiębiorstw zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
  a) nowoczesne zaplecze technologiczne (0-15 pkt.),
  b) kadra posiadająca wiedzę zawodową i praktyczną (0-15),
  c) bliskie położenie placówki edukacyjnej, z której nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu będą Uczestnikami Projektu (0-5 pkt.).
 6. Przedsiębiorstwa, które uzyskają najwyższą liczę punktów zostaną zakwalifikowane do przyjmowania Uczestników projektu.
 7. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów z tytułu uczestnictwa nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu w praktykach. Realizator Projektu zapewnia pokrycie kosztów badań lekarskich, o ile będzie to wymagane, zakupu odzieży ochronnej oraz ubezpieczenia NNW.
 8. W jednym przedsiębiorstwie może być zorganizowana więcej niż jedna praktyka.
 9. Przedsiębiorstwo nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu przyjęcia Uczestnika projektu na praktyki.
 10. Umowa z opiekunem praktyk jest zawierana pomiędzy Realizatorem Projektu a opiekunem praktyk w formie umowy cywilnoprawnej. Przedsiębiorstwo, w którym odbywa się praktyka, ma możliwość zasugerowania osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

 

Dokumenty do pobrania.

Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 2924
Ostatnia aktualizacji: 2012.06.25 15:07