moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Informacje o projekcie


Jeżeli jesteś: nauczycielem/ką lub instruktorem/ką praktycznej nauki zawodu kształcącym/kształcącą w branży motoryzacyjnej w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?
Zdobyć nowe informacje pod okiem zawodowców?
Dokształcić się z zakresu nowych technologii mechanicznych?
Kreować i wdrażać programy doskonalenia zawodowego nauczycieli?
Nauczyć przedsiębiorców nowego spojrzenia na uczniów?

Zgłoś się do nas i weź udział bezpłatnych praktykach.

Weź udział w projekcie realizowanym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości pt.: 
„Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

Zgłoś się do udziału w praktykach w innowacyjnych przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej znajdujących się na teranie całego kraju!
Stań się współtwórcą programów doskonalenia zawodowego!
Wymień doświadczenia zawodowe z najlepszymi z Twojej branży!
Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom ucznia i dokształć się a Twoje zajęcia wzbudzą  jeszcze większe zainteresowanie i nauczą twórczego myślenia!
Stań się bardziej atrakcyjny na rynku pracy!
Do projektu mogą przystąpić nauczyciele/elki oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodów  
z całej Polski !
Wiek i płeć nie ma znaczenia, liczą się kompetencje i chęć nauki, ponieważ stawiamy na najlepszych pedagogów!

Korzyści z udziału w projekcie dla nauczyciela:

 • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy;
 • Dostęp do najnowszej wiedzy z motoryzacji;
 • Doświadczenie zawodowe w pracy zgodne z nauczanym zawodem;
 • Odbycie bezpłatnych praktyk w nowoczesnych przedsiębiorstwach umożliwiających przetestowanie indywidualnych programów praktyk  oraz doskonalenie swoich umiejętności praktycznych;
 • Wpływ na kreowanie nowych programów praktyk;
 • Wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela;
 • Nabycie umiejętności, które pozwolą w przyszłości otworzyć własną działalność.

Korzyści z udziału w projekcie dla szkoły:

 • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycieli;
 • Zacieśnienie współpracy szkół z przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi ułatwiającymi odbycie praktyk przez uczniów;
 • Wykorzystanie materiałów i programów doskonalenia zawodowego uzyskanych w ramach projektu dla nauczania uczniów.

Uczestnikom praktyk zapewniamy:

 • Bezpłatne praktyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym;
 • Program doskonalenia zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu dostosowany do wymogów kształcenia uczniów zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • Wyżywienie w trakcie praktyk;
 • Zakwaterowanie dla uczestników odbywających praktyki poza miejscem praktyk;
 • Ubrania ochronne, zeszyt praktyk;
 • Zwrot kosztów za dojazd i powrót w czasie trwania praktyk;
 • Badania zdrowotne i Ubezpieczenie NNW.
Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 4390
Ostatnia aktualizacji: 2012.09.04 09:24