moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Rekrutacja nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu

Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcących  w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz do naszego projektu. Uczestnicy projektu będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach oferujących usługi związane z zawodem, w którym realizują proces kształcenia. Praktyki będą trwały 10 dni roboczych i  mogą odbywać się w trybie ciągłym lub przerywanym po uzgodnieniu i zaakceptowaniu planu praktyk przez  Realizatora projektu jak i przedsiębiorstwo, w którym odbywać będą się praktyki.

Nauczyciele/ki dzięki udziałowi w projekcie zyskają:

 • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • odbycie bezpłatnych praktyk w nowoczesnych przedsiębiorstwach umożliwiających przetestowanie indywidualnych programów praktyk  oraz doskonalenie swoich umiejętności;
 • wpływ na kreowanie nowych programów praktyk.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Praktyki dla nauczycieli zawodów motoryzacyjnych.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół motoryzacyjnych (kobiet i mężczyzn) na bezpłatne praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach!

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do 255 nauczycieli (37 kobiet i 218 mężczyzn) przedmiotów zawodowych oraz instruktorów, kształcących w zawodach z branży motoryzacyjnej w następujących specjalizacjach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy

Kto może wziąć udział?

Pierwszeństwo w dostępie do projektu mają osoby po 45 roku życia. Uczestnicy muszą mieszkać oraz być zatrudnieni na terenie jednego z 16 województw:

 • dolnośląskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubelskiego,
 • lubuskiego,
 • łódzkiego,
 • opolskiego,
 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego,
 • pomorskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • śląskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego.


Dokumenty do pobrania.

Jak się z nami skontaktować?

Informacje można także uzyskać pod numerami:
Tel. (22) 838-32-17 w. 143
Fax. (22) 838-35-53
e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl

Co oferujemy nauczycielom?

W ramach projektu zapewniamy udział w praktykach.


Uczestnicy/uczestniczki wezmą udział w 10-dniowych (2 tygodnie) praktykach w nowoczesnych zakładach oferujących usługi związane z zawodem, w którym realizują proces kształcenia. W ramach praktyk będą mieli możliwość poznania całego cyklu działalności przedsiębiorstwa. Każdemu uczestnikowi/uczestniczce dodatkowo przysługiwać będą:

 • wsparcie opiekuna w firmach, w których będą odbywały się praktyki (jeden opiekun będzie zajmował się średnio trojgiem nauczycieli);
 • przetestowanie programów doskonalenia zawodowego, który umożliwi skuteczniejsze przekazywanie wiedzy uczniom;
 • badania lekarskie;
 • wyżywienie;
 • zakwaterowanie – 10 noclegów (wyłącznie dla osób, które będą odbywać praktyki poza miejscem zamieszkania);
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób, które nie będą korzystały z noclegów);
 • odzież ochronna;
 • ubezpieczenie NNW;
 • zaświadczenie ukończenia praktyk zawodowych.


Korzyści dla uczestników:

 • wyjątkowa okazja na uaktualnienie wiedzy i nabycie umiejętności do pracy w branży motoryzacyjnej;
 • okazja zestawienia wiedzy teoretycznej z praktyką;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii i rozwiązań motoryzacyjnych;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • kontakt z renomowanymi firmami z branży motoryzacyjnej.

 

Jak można przystąpić do projektu?

Do projektu przystąpić może każdy, kto spełnia warunki projektowe. Wystarczy wypełnić Formularz i przesłać faksem na numer (22) 838-35-53 lub w postaci skanu na adres motoryzacyjny@mirip.org.pl

Formularz posłuży do zebrania informacji o dotychczasowych doświadczeniach nauczycieli/nauczycielek i szkół w kontaktach z przedsiębiorstwami i będzie stanowić materiał pomocniczy przy ostatecznej selekcji uczestników praktyk.

 

Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 7488
Ostatnia aktualizacji: 2012.09.04 09:26