moto.mirip.org.pl

Wyszukiwarka

Program doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych
Skontaktuj się z nami:

Najbliższe wydarzenia

Wybierz datę wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Zapisz się do newslettera

Wpisz poniżej email i otrzymuj biuletyn informacyjny

Nawigacja:

Wytyczne projektowe dla nauczycieli

 1. Uczestnikiem projektu mogą być nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych lub instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu kształcący  w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz zatrudnieni na terenie całego kraju, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą się do udziału w projekcie. 
 2. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do projektu, ani z tytułu odbywania praktyk.
 3. W celu przystąpienia do Projektu należy przesłać na adres e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu poniższe dokumenty:
  a. Formularz zgłoszeniowy,
  b. Kserokopię dowodu osobistego z klauzulą „za zgodność z oryginałem”, z datą i własnoręcznym podpisem.

więcej

Wytyczne projektowe dla przedsiębiorców

 1. Do projektu zostanie zrekrutowanych minimum 16 przedsiębiorstw (co najmniej po jednym z województwa) mających odpowiednie nowoczesne zaplecze techniczne i potencjał.
 2. Rekrutacja przedsiębiorstw odbywać się będzie w trybie ciągłym poprzez ogłoszenia w prasie, Internecie (portale branżowe, strona internetowe projektu, itp.) i mailing, itp.
 3. Uczestnicy projektu mogą również sugerować przedsiębiorstwa, w których chcą odbywać praktyki.
 4. Przedsiębiorstwa zainteresowane organizacją praktyk, są zobowiązane do przesłania Realizatorowi Projektu wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 5. Wybór przedsiębiorstw zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
  a) nowoczesne zaplecze technologiczne (0-15 pkt.),
  b) kadra posiadająca wiedzę zawodową i praktyczną (0-15),
  c) bliskie położenie placówki edukacyjnej, z której nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu będą Uczestnikami Projektu (0-5 pkt.).

wiecej

Copyright © 2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by netadmin 6.85
ul. Smocza 27, 00-048 Warszawa,
tel. +48 22 838 16 10 , fax +48 22 838 35 53
Licznik odwiedzin: 3876
Ostatnia aktualizacji: 2012.08.13 14:35